Behandling af nedtrykthed / depression

Depression er en alvorlig lidelse forbundet med stor psykisk smerte.

Det mest kendetegnende ved tilstanden er en overvældende følelse af ulyst, ligegyldighed og mangel på motivation.

Man skelner mellem, let, moderat og svær depression, hvor sidstnævnte er den mest alvorlige form, som kræver medicinsk behandling og evt. indlæggelse. Ved let til moderat depression viser undersøgelser, at psykoterapi har en rigtig god effekt.

Statistisk rammes 20 % af befolkningen af depression. Herudover er der alle dem, som aldrig diagnosticeres eller ”blot” føler sig nedtrykte og tyr til naturmedicin eller affinder sig med at være lidt ”moody”. Der er altså tale om en relativ almindelig tilstand.


Når livet rammer hårdt

Man kan sagtens være nedtrykt og føle sig deprimeret uden at have en egentlig depression. Livet giver os alle nogle slag, i form af eksempelvis sygdom (egen eller andres), skilsmisse, fyrringer og dødsfald.

Nogle gange kan disse slag udløse en depression, andre gange er vores sænkede humør “blot” et udtryk for en naturlig reaktion på den sorg og smerte, vi har oplevet.   “Ked-af-det-hed” er også en del af menneskelivet, som ikke kan eller bør fortrænges.

I et terapeutisk forløb arbejder man med det, der har sænket humøret. Ofte vil det at få et “rum”  og nogle strategier til at bearbejde sorgen erstatte behovet for medicin. Af og til kan kombinationen af medicin og terapi dog være en fornuftig løsning.

Uanset hvad, er det vigtigt at huske på, at det tager tid at hele, når livet rammer. Vi kan ikke fortrænge smerten, men vi kan lære at acceptere, forstå og tackle den, så den ikke længere forhindrer os i at leve livet.


Når man sidder fast i livet

Nogle gange er man nedtrykt uden at kunne sætte en finger på hvorfor. Udfra en gængs accepteret biokemisk forståelse vil man hævde, at dette skyldes en mangel på forskellige kemiske, lykkefremmende stoffer i hjernen, bl.a. serotonin – det er for så vidt også rigtigt.

Der er en påviselig sammenhæng mellem depression og et lavt niveau af bl.a. serotonin. Der er dog lavet en række undersøgelser, som viser at adfærd og tanker ligeledes spiller en rolle i forbindelse med lykkefremmende hjernekemi. Alene ved at bede folk om, at tænke på noget rart eller give dem en god oplevelse, kan man se en stigning i bl.a. serotoninniveauet.

Vores tanker og adfærd har altså stor betydning for de humørfremmende stoffer i vores hjerne. Det er rigtig godt nyt, for det betyder også, at vi selv har en vis indflydelse på at få sat skub i ”lykke-homonerne”.

Når jeg møder klienter, der føler sig nedtrykte eller deprimerede, viser det sig ofte, at de på en eller anden måde sidder fast i deres liv, at der er noget, de ikke er tilfredse med.

Det kan også være, at deres tanker er kørt fast i negative bekræftelser om ikke at være god nok, ikke at turde tro på fremtiden eller at have forspildt nogle vigtige chancer i livet.

Når man identificerer og tager fat om det, der tynger, vil det som regel have den effekt, at humøret og lysten til livet gradvist vender tilbage.

Depression/nedtrykthed kan også være et symptom på stress.


Det næste skridt:

Hvis du har spørgsmål til den behandling af nedtrykthed / depression, eller ønsker at igangsætte et forløb, så tryk på knappen herunder og kontakt mig.


Andre områder jeg ofte hjælper med: