Behandling af stress

Stress er efterhånden blevet lidt af en folkesygdom. Ikke mærkeligt, da der i stigende grad stilles høje krav til os alle steder fra – også fra os selv. De fleste af os måler succes på i hvor høj grad, vi lykkes – på studiet/jobbet, som kæreste/ægtefælle, forældre, kollega, og ven. Der er mange bolde, der skal holdes i spil, og vi er slemme til at sammenligne os selv med naboen, som er en glimrende jonglør. Desuden bliver vi konstant tudet ørerne fulde med, at vi skal spise sundt, motionere, holde den slanke linje, networke og holde os i trit med teknologien, som hele tiden udvikler sig og stiller nye krav til os.

“Læsset vælter”

For stort et pres på for mange områder af ens liv, kan stresse de fleste mennesker. Om ”læsset vælter” eller vi formår at holde balancen afhænger i høj grad af, om vi stiller realistiske krav til os selv, og om vi har nogle åndehuller og nogle mennesker omkring os, hvor vi kan hente støtte, omsorg og fortælle ærligt om, hvordan vi har det.

Modsat hvad mange tror, har stress sjældent at gøre med, hvor travlt man har

Stress opstår, når man føler, at udefrakommende krav overstiger ens evner eller muligheder for at handle (f.eks. når man ikke føler sig klædt ordentligt på til at løse en opgave, eller man ikke har tilstrækkeligt med tid eller overskud). Det gælder i lige så høj grad på hjemmefronten som det gælder på jobbet. Endvidere kan stress være en reaktion på traumatiske livsbegivenheder såsom sygdom, skilsmisse eller dødsfald.
Tegn på stress: Stress påvirker på flere planer og viser sig både fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt. Har man flere af nedenstående symptomer, vil det typisk være tegn på stress:
  • Fysisk: øget hjertebanken, åndenød, svedture, rysten, svimmelhed, smerter, ændret appetit og sexlyst
  • Psykisk: Ulyst, træthed, hukommelsesbesvær, irritabilitet, depressive symptomer samt ængstelighed eller angst
  • Adfærdsmæssigt: Søvnbesvær, indesluttethed, kort lunte, ubeslutsomhed, øget brug af stimulanser
Det er helt normalt at have kortere perioder med stress f.eks. i forbindelse med en eksamen eller en deadline. Kortvarig stress skærper vores sanser og ydeevne, men hvis stressfølelsen varer ved eller påvirker en negativt, bør man søge hjælp, da stress over længere tid kan have alvorlige konsekvenser – både for vores psykiske og fysiske helbred. Hellere handle for hurtigt end for sent!

Det næste skridt:

Hvis du har spørgsmål til stressterapi eller ønsker at igangsætte et forløb, så tryk på knappen herunder og kontakt mig.

Andre områder jeg ofte hjælper med: